ماه و ماهی

روایت عاشقی است که در حوض امکان مانده و معشوقه اش بر آسمان نشسته

تو ماهى و من ماهى این برکه کاشى

 

 

دریافت فایل تصویری

 

 

دریافت فایل صوتی
حجم: 4.37 مگابایت

 

Moon And Fish

Best Persian Music