دریافت

yanar    

ترجمه موزیک ترکیه اى 👆

همه جا تاریک و سیاه میشه

گل رو دیدی وقتی بهش آب نرسه, میسوزه و پژمرده میشه؟

آدمم عمرش تموم شه جونش میسوزه

 

آدم عشقش رو  از دست بده, دلش آتیش میگیره (میسوزه)

وقتی میبره اونو تو منزل آخرش رها میکنه, دلش آتیش میگیره و میسوزه

 

عشقی که توش فراق و سختی و بلا نباشه که عشق نیست, هس؟

عشقی که یارت بی وفا باشه, که عشق نیست, مگه میشه اصلا

فرشته ها وقتی میبرنش, توام اینجا آتیش میگیری و میسوزی

 

آدم یارش رو  از دست بده, دلش آتیش میگیره (میسوزه)

وقتی میبره اونو تو منزل آخرش رها میکنه, دلش آتیش میگیره و میسوزه

 

چه موقع جدایی و چه موقع پر کشیدنت بود

کاش تورو ازم نمیگرفت و با خودش نمیبرد

کاش مرگ تورو ازم جدا نمیکرد

کاش دستتو از دستم جدا نمیکرد

درد و رنج و عشق و تنهاییمو با خودم میارم سر خاکت

و آخر سر , سرِ همون خاک منم میمیرم