بانو
وقتى از عشق مـــــى نویسى
مراقب اطرافت باش
همیشه هستند کسانى که
حتى نوشتن از عشق را گناه مـــــى دانند
کسانى که فکر مسمومشان آزارت مـــــى دهد
از آغوش نگو
که به جرم روسپیگرى واژه هایت
محکوم به سنگسارت مـــــى کنند
از عشق که مـــــى نویسى
آرام بنویس....