دانلود موزیک
شادمهر"بى تابى"

🎼❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎼

" زن " نیستم
اگر زنانه پای عشقم نایستم
من از قبیله  " زلیخا "  آمده ام
آنقدر عشقت را جار میزنم
تا خدا برایم کف بزند ! ...
فرقی نمیکند فرشته باشی
یا آدم، یوسف باشی یا سلیمان !
قالیچه ی دل من
بدون اسم رمز نام  ♥️تو♥️  پرواز نمیکند ...
زنانه پای این عشق می ایستم
چون میدانم مردانه دوستم داری...


🎼❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎼