‎تو دل غم مونده ،
یه ماتم مونده

یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

منو باز زهرا ، به اینجا خونده

یه چند شب دیگه تا به محرم مونده
‎رو دلها مهرِ ، عزا کوبونده

یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

تو راهه درمونِ هر درمونده

که چند شب دیگه تا به محرم مونده
‎داره صدای مادری میاد
چه بی شکیبه ، 
بی یار و حبیبه
پسرم غریبه ، آی اهل عالم
‎داره یواش یواش خود بی بی
سینه زناشو ، 
هم گریه کناشو
جمع میکنه کم کم برا محرم
‎مادرم با دل پرپر
میزنه آتیش به نوکر‌
میمیرم تا که میخونه

یا حسین غریب مادر
‎«یا حسین غریب مادر»