باید باور کنیم تنهایى
تلخ ترین بلاى بودن نیست
چیزهاى بدترى هم هست
روزهاى خسته اى که در خلوت خانه پیر مى شوى، و سال هایى که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است.
تازه، تازه پى مى بریم
که تنهایى تلخ ترین بلاى بودن نیست
چیزهاى بدترى هم هست
دیر آمدن
دیر آمدن...

چارلز_بوکوفسکى


+دلم میسوزه براى مادر بزرگم که عشقش تنهاش گذاشته و الان میشه تنهایى رو تو عمق چشماش حس کرد 
+به نظرم خیلى شبیهش شده😅