تگرگ
 

دریافت
حجم: 6.53 مگابایت
توضیحات: به چشمات قسم آروم ، نمیشم تا نیاى با من زیر بارون
 
☔️☔️☔️☔️☔️☔️
آسمان که ابرى شود ، دنیا که سرد شود
وقتى دلش بگیرد میگرید
گُمْگَشته قلب مرا این ابر ها دارند
از جنس بارانى تو؟
نه شاید هم تگرگ
ببار به تن کویرم
ببار و قلب ترک خورده ام را تسلى ببخش
پنجره را باز کن 
همه چیز را به باد گفته ام
خبر مرا از باد ها بگیر