💫
_من عریانم ، عریانم ، عریانم
مثل سکوت‌های میان
کلام‌های محبت عریانم...
فروغ‌جانم