سلام همدم همیشگى من
سلام... 
مـــــى دانم کسى جز تو زبان دلم را نمى فهمد
با این که تو را بیهوده مـــــى خوانند
اما نگران نباش من دوستت دارم
بیا امروز هم کمى لاى انگشتانم بپیچ
بیا دستان لرزانم فقط با گرفتن تو آرام مـــــى شود
.
اى قلم بنویس...!
جایى در پشت ذهنت به خاطر بسپــــار 
که خدا همه جا هست و نظاره گر ستمکاران
پس دلخور از این بى دل و بى احساس ها نباش
بنویس که تو مرا مـــــى دانى و من تو را...
💔
+اى کاش اى کاش ما آدم ها کمى براى علایق هم دیگه احترام قائل بودیم